Privacybeleid

SocialCom: PrivacybeleidSocialCom is toegewijd aan het respecteren van uw privacy. SocialCom, als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe uw gegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna "GDPR") en de toepasselijke nationale wetgeving. 
In het kader van haar activiteiten heeft het Privacybeleid van SocialCom tot doel te beschrijven voor welke doeleinden en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Laatste wijziging: 14/07/2021

1. Wie verzamelt uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is : 
Naam: SOCIALCOM SAIngeschreven in het Rechtspersonenregister: BE0525901534Maatschappelijke zetel: Sint-Goedeleplein 5, 1000 Brussel, België
2. Voor welke doeleinden registreren we uw persoonsgegevens?
SocialCom verzamelt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 
2.1. Verlenen van diensten op het gebied van voorlichting over en reclame voor onroerend goed 
SocialCom biedt vastgoedinformatie en advertentiediensten op haar site met uw toestemming. 
2.2 Beheer van klantenrelaties en klachten van klanten
SocialCom stuurt u per e-mail het makelaarskantoor dat aan uw zoekcriteria voldoet. Dit doel is gebaseerd op uw toestemming en op de legitieme belangen van SocialCom.
2.3 Nieuwsbrieven, enquêtes, wedstrijden en acties
SocialCom informeert u over haar nieuwe producten en diensten, nodigt u uit voor haar evenementen, en biedt u enquêtes, prijsvragen en acties aan. Dit doel is gebaseerd op uw toestemming en op de legitieme belangen van SocialCom.
2.4. Partner aanbiedingen
SocialCom informeert u en communiceert haar partneraanbiedingen aan u met uw toestemming en op basis van de legitieme belangen van SocialCom. 
2.5. Bellen en mailen
SocialCom zal u met uw toestemming op de hoogte houden van haar producten en diensten. 
3. Gegevensverwerking
Om ervoor te zorgen dat SocialCom u de door u gevraagde diensten kan leveren, wordt u verzocht de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: Op systematische wijze, uw identificatiegegevens zoals naam, voornaam, en e-mail; facultatief en met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming: uw abonnementen op een of meer van onze elektronische berichten, uw adres (straat, postcode, gemeente, land) en uw contactgegevens (vast, mobiel of faxnummer). 
4. Duur van de gegevensopslag
Uw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de verwezenlijking van de vastgestelde doeleinden. 
Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met SocialCom via info@socialcom.be om het verzoek in te dienen.
Wij bewaren in onze databanken bewijsmateriaal van de ontvangst van uw toestemming, het tijdstip waarop deze werd verkregen en de bron. Wij bewaren ook elk bewijs van uitschrijving.
5. Wie heeft toegang tot deze gegevens?
De gegevens worden doorgegeven aan partners van SocialCom die de gegevens namens hen (dit zijn ontvangers) of uitsluitend namens en volgens de instructies van SocialCom (dit zijn onderaannemers) mogen verwerken. 
De ontvangers van de gegevens zijn 

- Commerciële partners, met name marketing- en reclamebureaus.- SocialCom's partner makelaars

6. Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen: - Een recht van toegang- Een recht van rectificatie, - Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en deze te wissen - Het recht om zich te verzetten tegen profilering- Het recht om de verwerking te beperken, - Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Voorts heeft een persoon die toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. 
Ten slotte, wanneer SocialCom een inbreuk op persoonsgegevens vaststelt die een hoog risico voor uw rechten en vrijheden kan inhouden, zal de klant zo snel mogelijk van deze inbreuk op de hoogte worden gebracht.
7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
U kunt ze rechtstreeks bij SocialCom uitoefenen (via info@socialcom.be) of per post. 
Bij geen of een onbevredigend antwoord kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit ("DPA"), met de volgende website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be 
8. Worden er gegevens verzameld van minderjarigen (jonger dan 18)?
Als u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), mag u onze site niet gebruiken en vragen wij u ons uw persoonlijke gegevens niet te geven.
Het is voor SocialCom onmogelijk om de leeftijd van de gebruiker vast te stellen. Indien echter een persoon onder de leeftijd van 18 jaar wordt geïdentificeerd en wiens persoonsgegevens door onze bewakers zijn verzameld, zullen zijn of haar persoonsgegevens onmiddellijk door SocialCom worden gewist.

9. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Doet u dit wel, dan is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browser add-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr-FR. Meer informatie over de voorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics vindt u ophttp://www.google.com/analytics/terms/fr.html enhttp://www.google.com/policies/privacy/.
10. Facebook Pixel 
Onze website maakt gebruik van de Facebook Pixel van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Voor het gebruik van het product Custom Audiences van Facebook zijn op onze website Facebook-pixels geïntegreerd, die u als bezoeker van onze website anoniem kunt markeren. Zodra u bij Facebook bent ingelogd, wordt een niet-persoonlijk, niet-omkeerbaar controlegetal van uw gebruikersgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook gestuurd, waarbij Facebook uw bezoek aan onze website kan koppelen aan uw gebruikersaccount, en wij de verzamelde informatie kunnen gebruiken voor de presentatie van Facebook-advertenties. Meer informatie over de omvang en het doel van deze gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de richtlijnen van Facebook op https://facebook.com/policy.php en https://www.facebook.com/ads/settings.